Wanneer je mystiek in het alledaagse vindt, kun je glimlachen om visioenen

maandag, juli 24, 2006

Vrouwen en kinderen eerst (II)

Een aantal dagen geleden beloofde ik in te gaan op de algemeen aanvaarde manier van evacueren in noodsituaties: "vrouwen en kinderen eerst".

Dit naar aanleiding van een stukje dat ik op het internet las:

ALEPPO (ANP) - Vrouwen en kinderen krijgen voorrang bij het opstellen van de passagierslijsten voor de vliegreis van de Nederlandse Libanon-evacués. Na een busreis naar het Syrische Aleppo vertrekken maandagavond en - nacht twee groepen vluchtelingen naar Nederland

Toevalligerwijs hadden Felix en ik een aantal dagen voor dat ik dit stukje las al een beetje gefilosofeerd over waarom vrouwen en kinderen eigenlijk altijd als eerste gered moesten worden. Wij twijfelden toen duidelijk aan deze manier van overleven.

De basisvraag is eigenlijk: hoeveel waarde heeft welk mensenleven voor ons?
Voor ons was er een aantal waarderingscriteria:
1. Het nut dat iemand heeft voor de samenleving (macro)
2. Het nut dat iemand heeft voor het gezin (micro)
3. Het aantal jaren dat iemand op aarde is geweest/nog moet doorbrengen
4. De sterkte c.q. zwakte van een individu
5. Het verdriet dat gepaard gaat met het eventuele verlies


1. Het nut dat iemand heeft voor de samenleving?
Tsja, hoe bepaal je dat? We gaan er even van uit dat de methode 'vrouwen en kinderen eerst' een heel aantal jaren geleden in het leven is geroepen. Nog voor de eerste feministische golf. Maatschappelijk gezien waren het de mannen die het voor het zeggen hadden en belangrijke beslissingen namen. Daarnaast bezitten mannen meer fysieke kracht en zorgden zij voor bescherming en vlees. Mannen hadden dus meer nut. Maar dat was dus niet een van de criteria die belangrijk werd geacht..

2. Het nut dat iemand heeft voor het gezin?
Mannen waren uiteraard ook belangrijk voor het gezin, al was het maar als kostwinner. Ook al wordt de man als hoofd van het gezin gezien, de vrouw kon best in haar eentje voor een gezin zorgen. Liefdadigheid zorgde wel voor eten, drinken en onderdak en er zijn altijd wel andere mannen te vinden die voor conceptie willen zorgen, mocht daar nog behoefte voor zijn. Binnen het gezin is de rol van de vrouw altijd wel belangrijk geweest. Zij was degene die thuis was, die zorgde voor reinheid, rust en regelmaat en was daarmee onmisbaar in de opvoeding van de volgende generatie. Op dit punt hadden vrouwen dus meer nut. Zouden om deze reden vrouwen meer recht hebben om te overleven?

3. Het aantal jaren dat iemand op aarde is geweest of nog moet doorbrengen?
Van een ouder iemand kunnen we aannemen dat het nut groter is dan van een kind. Een oudere heeft meer levenswijsheid en heeft waarschijnlijk in zijn of haar leven al het nodige ten behoeve van de samenleving gepresteerd. Toch zou het erg korte termijn denken zijn, als we om deze redenen het leven van een oudere prefereren boven dat van een kind. Een kind heeft zijn of haar nut misschien nog niet helemaal bewezen, het heeft nog wel een heel aantal jaren voor de boeg om nuttig te worden en te zijn. Eigenlijk zouden we in een noodsituatie de ouderen zeer hartelijk moeten bedanken en eren voor bewezen diensten, maar toch voor eeuwig afscheid nemen. Waarschijnlijk zullen de ouderen in kwestie deze gedachtengang ook geheel kunnen volgen en zullen zij zich direct neerleggen bij het feit dat het leven nu voor de jongeren is. Die, om maar weer een cliche te gebruiken, de toekomst hebben.

4. De sterkte c.q. zwakte van een individu.
We moeten bij deze filosofie niet naar persoonlijke en individuele gevallen kijken. De sterkte van een man is een andere sterkte dan die van een vrouw. En dat geldt uiteraard ook voor de zwaktes. Toch is de vrouw altijd het zwakke geslacht genoemd. En zeker in vroege tijden. Mannen zijn dus sterker. En is het niet volgens de evolutie bepaald dat de sterken moeten overwinnen?? Dan lijkt het me dus niet logisch dat we vrouwen als eerste gaan redden? Of is het juist de zwakte die dat oergevoel naar boven haalt? En waarom zou dat dan zijn? Dat lijkt mij in elk geval niet logisch. Ik kom hier niet uit.


5. Het verdriet dat gepaard gaat met het eventuele verlies.
Stel dat we op een zinkend schip zitten en we redden alle vrouwen en kinderen en alle mannen overlijden... Dan houden we een heleboel getraumatiseerde mensen over. Ieder gezin dat op de boot aanwezig was, is verscheurd geraakt door het tragische gebeuren (m.u.v. de lesbische echtparen met kinderen).
In dat geval kan er dus beter voor gekozen worden om jonge, gezonde gezinnen in zijn geheel te evacueren. Dat scheelt een hoop weduwen, weduwnaren en wezen...

Voor mij komt het er dus op neer dat we voorrang geven aan mensen in de volgende volgorde:
- jonge, gezonde ouders met een of meer zonen
- jonge, gezonde ouders met een of meer dochters
- jonge homosexuele mannen (behalve als zij hun moeder meehebben)
- gezonde mannen
- gezonde vrouwen
- iets oudere mannen (met een paar kwaaltjes)
- iets oudere vrouwen (met een paar kwaaltjes)

Etc. etc. etc.

Isis ziet prachtige taferelen voor zich bij het evacueren van een boot of een gebied: "ik ben jong", "ja, maar jij hebt geen zoon", "dat is waar, maar ik ben wel homoseksueel", "maar jij bent toch juist zo grieperig de laatste tijd?"
Hier over doorfilosoferend, bedenk ik me dat ik maar snel John Cleese, Eric Idle en Michael Palin moet gaan waarschuwen, want ik zie toch een fantastische Monty Python scene voor me...

2 Comments:

Felix said...

Ik denk dat ze de overlevingsregel: vrouwen en kinderen eerst, hebben ingevoerd puur uit kortetermijn overwegingen: vrouwen en kinderen zijn banger en paniekeriger in een rampsituatie (misschien niet waar maar de overlevingsregel is vast door een man bedacht) en door hen overboord te zetten (wel in een reddingssloep natuurlijk) voorkom je dit leed. En in een rampsituatie denk je voornamelijk op korte termijn. Het scheiden van gezinnen lijkt me inderdaad een groot nadeel van de overlevingsregel. Misschien dat de regel alleen nog mag gelden voor echtparen die toch al een echtscheidingsprocedure gestart waren.

10:41 PM

 
Ir. Marcus Koperslager said...

"Uit deze hele beschouwing blijkt maar weer eens dat talloze onfatsoenlijkheden zich meer en meer manifesteren. Tijd voor paal en perk! De uitdrukking 'vrouwen en kinderen eerst' stamt natuurlijk uit die mooie tijd waarin Holland nog een woordje meesprak op de wereldzeeën. In een noodsituatie aan boord waren het dan altijd de mannen die ervoor konden zorgen dat het schip behouden bleef; aan vrouwen en kinderen heb je in zo'n situatie alleen maar last natuurlijk. En vandaar dat ze als eersten van boord moesten. Isis overspeelt haar hand door ervan uit te gaan dat het gaat om leed besparen. Overleven is het enige motief. En voor alle duidelijkheid: daar is niets mis mee! Vrouwen zijn nu eenmaal minder geschikt dan mannen om in een noodsituatie adequaat te handelen - het was niet anders, het is niet anders en het zal niet anders zijn. Als het aan De Tank ligt."

11:46 PM

 

Een reactie plaatsen

Links to this post:

Een koppeling maken

<< Home