Wanneer je mystiek in het alledaagse vindt, kun je glimlachen om visioenen

woensdag, juli 19, 2006

PNVD

Het land is in rep en roer.

De Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit mag gewoon bestaan. De naam van de partij is prachtig en zou direct op mijn steun kunnen rekenen, ware het niet dat het programma niet gaat over naastenliefde en vrijheid van alle burgers, jong en oud.

Nee, het programma van deze partij gaat over het goedkeuren van naastenliefde van oude mannen voor jonge kinderen. En over de vrijheid die oude mannen hebben om met jonge kinderen seksuele omgang te hebben.
Diversiteit, ook al zo'n mooi woord, impliceert geen tolerantie tegenover een ieder die anders is, nee diversiteit betekent bij deze partij dat je niet alleen seks met volwassenen kunt hebben, maar ook met kinderen en dieren.

In eerste instantie kon ik wel begrip hebben voor de uitspraak van de rechtbank dat ook deze partij bestaansrecht had. Dat zijn nl. rechten die voortvloeien uit democratie en die rechten zijn voor mij heel belangrijk. Dat zij in hun programma wetswijzigingsvoorstellen doen, dat doen alle partijen. Dat deze voorstellen walgelijk zijn, tsja dat resulteert hopelijk in heel weinig stemmen.

Toch ben ik van mijn tolerante houding terug gekomen. Stel dat er een partij wordt opgericht die vindt dat het doden van mensen onder bepaalde omstandigheden gelegaliseerd moet worden, of die vindt dat allochtonen bij strafbare feiten gevierendeeld kunnen worden, dan hoop ik toch aan dat deze partijen niet het recht krijgen om zich op te richten.

Het gaat hier nl. niet gewoon over wetswijzigingen. Nee, het programma bestaat enkel en alleen uit het legaliseren van algemeen aanvaardbare strafbare feiten.
Zij schermen vast met het feit dat vroeger ook homoseksualiteit strafbaar was en dat dat nu ook algemeen aanvaard is. Dat argument van hen is uiteraard zo te weerleggen. Homoseksualiteit gaat over contact tussen twee volwassen individuen. Twee mensen met een eigen verantwoordelijkheid en de kennis en inzicht om voor zichzelf een bewuste beslissing te maken.

Kinderen mogen deze verantwoordelijkheid niet dragen. Zij moeten kunnen genieten van het leven en kunnen vertrouwen op oprechte naastenliefde van volwassenen. En weten dat volwassenen het beste met hen voor hebben en niet met zichzelf.

En hoe de PNVD uitlegt dat ook seks met dieren voor beide partijen een fijne en bewuste bezigheid is.. Ik zou niet weten!

Toch kun je denken: Deze partij zal niet veel stemmen krijgen en uiteraard nooit de grootste worden. Maar stel dat deze partij 1 zetel zou krijgen (dat is niet zo'n heel onmogelijke gedachte), dan heeft een pedoseksueel zeggenschap in de Kamer, het recht om zich uit te spreken en vier jaar lang de mogelijkheid om zich in de media te uiten.

Deze mensen zijn uitstekende manipulatoren en kunnen slachtoffers van seksueel misbruik enorm traumatiseren en verwarring oogsten. Want zelfs als de wet niet is aangepast ter hun faveure, dan toch zullen zij schermen met het feit dat zij een wetsvoorstel aan het ontwerpen zijn en daarmee slachtoffers het gevoel geven dat wat zij als traumatiserend hebben ervaren, straks een legale activiteit wordt.

Niet de pedoseksuelen moeten beschermd worden in deze, nu moeten de slachtoffers van eerder misbruik en de kinderen en dieren beschermd worden!

Om deze reden heb ik een petitie getekend die het verzoek doet aan de De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en,de vaste kamercommissie van het Ministerie van Binnenlandsezaken en Koninkrijks relaties ter voorkoming van legalisatie van deze partij.

Op het forum van de PNVD, kwam ik de volgende reactie van een partij-sympatisant tegen, die eigenlijk precies verwoordt voor mij waarom deze partij moet worden verboden:
Of ze nu wel of niet serieus genomen zullen worden in die situatie, het is ze dan toch maar gelukt en dat is dan toch wel een bijzondere prestatie. Vergeet niet dat het dan een eerste stap betekent in wellicht een nieuwe richting. Met andere woorden: het zal niet direct een effect teweegbrengen, maar een nieuwe trend is dan wel gezet. En vergeet ook niet dat het een bepaald signaal af zal steken naar het buitenland.

2 Comments:

Felix said...

Ik ben het met je eens dat deze partij niet gelegaliseerd zou mogen worden. Dé bevolkingsgroep die hier tegen zou kunnen zijn, de kinderen, hebben namelijk nog geen stemrecht en kunnen nooit een tegenstem uitbrengen.

Verder is er een groot verschil tussen volwassen seks en de behoefte van een kind aan aandacht. Als volwassene kun je inschatten wanneer iemand met je aan het flirten is, of gewone aandacht geeft. Een kind zal dat onderscheid niet kunnen maken en deze aandacht van nature prettig vinden. Er wordt dus misbruik gemaakt van het vertrouwen dat het kind heeft. Wanneer aandacht uiteindelijk leidt tot een ongewenste lichamelijke handeling zal elke aandacht van een volwassene voortaan argwanend bekeken worden, waarmee veel stukgemaakt is.
Een onbaatzuchtige omgeving is voor een kind noodzakelijk om in vrijheid sociale vaardigheden te ontwikkelen.

De ingewikkelde relatie tussen seksualiteit en liefde is zelfs voor volwassenen moeilijk te begrijpen, laat staan voor twaalfjarigen (waarschijnlijk wil de partij nog jongere kinderen ontmaagden, maar begrijpt men dat het draagvlak daarvoor te klein zal zijn).

2:33 PM

 
Belladonna said...

Lieve schoonzus
Ik ben het roerend met je eens, deze partij zou geen bestaansrecht mogen hebben en ik ben bang dat ze best een paar duizend stemmen zullen krijgen maar lid worden van die partij is een ander verhaal want dan sta je geregistreerd als pedofiel en dat willen die gluipers ten alle tijden voorkomen. Je zult zien dat het "probleem" zich vanzelf oplost,over een paar maanden horen we hopelijk niets meer van deze verachtelijke lieden,bovendien weet iedereen nu wie ze zijn(foto in de telegraaf van zaterdag 22 juli) en ik denk niet dat een weldenkend mens naast zo iemand wil wonen.En er is nog een punt, wie neemt het op voor de kinderen? Misschien iets voor het Europese hof die hebben toch ook de internationale rechten van het kind ondertekend of Amnesty International? Je zult zien dat dit muisje nog een staartje krijgt, ondertussen wens ik jou kracht en sterkte je staat niet alleen. Liefs Elly

12:11 AM

 

Een reactie plaatsen

Links to this post:

Een koppeling maken

<< Home