Wanneer je mystiek in het alledaagse vindt, kun je glimlachen om visioenen

maandag, augustus 07, 2006

Zachte krachten..

Henriëtte Roland Holst(1869-1952)

De zachte krachten zullen zeker winnen
in ’t eind -- dit hoor ik als een innig fluistren
in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduistren
alle warmte zou verstarren van binnen.

De machten die de liefde nog omkluistren
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen,
dan kan de groote zaligheid beginnen
die w’als onze harten aandachtig luistren

in alle teederheden ruischen hooren
als in kleine schelpen de groote zee.
Liefde is de zin van ’t leven der planeten

en mensche’ en diere’. Er is niets wat kan storen
’t stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten:
naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.

2 Comments:

Anonymous said...

Dit voel ik precies zo.
Kneel

4:42 PM

 
Isis said...

Het gedicht krijgt voorlopig even een ereplekje op mijn blog.. Na een hoop pielen, heb ik het rechts in de navigatiebalk kunnen zetten...

10:15 PM

 

Een reactie plaatsen

Links to this post:

Een koppeling maken

<< Home