Wanneer je mystiek in het alledaagse vindt, kun je glimlachen om visioenen

zaterdag, mei 19, 2007

Het testament van Achnaton

De volgende woorden zouden de laatste zijn geweest van Achnaton:

"Mijn juiste inzicht heeft bijgedragen tot mijn ondergang. Ik leefde in een tijd die de eenvoud van de waarheid niet begreep. De wereld wantrouwt elke geest die met een grotere helderheid denkt dan de doorsnee mens en vernietigt die geest uit zelfbehoud. Sinds het begin der tijden hebben de mensen getracht de komst van de waarheid te verhinderen door de brengers ervan te vervolgen en te doden. Maar de schitterende waarheden van Aton zijn eeuwig en zij herleven bij de komst van elke nieuwe generatie; gebracht en gesteund door nieuwe krachten die opstaan en zich kenbaar maken aan de wereld. Mijn stem was zwak en beperkt in dracht, maar anderen zullen komen en het loflied zingen van de vrijheid voor al diegenen die willen luisteren. Deze nacht heb ik een ultiem visioen gehad: Ik heb Aton gezien. Hij heeft mij het plan ontvouwen welke Hij voor de mens bedacht heeft. Egypte heeft het principe van de Ene God verworpen en zijn roeping verloochend. Maar in een latere tijd zal degene, die komen moet, geboren worden in een ander land. Niet Egypte maar een land met geheiligde grond, het Heilig Land dat onze grote koningin Hatshepsout heeft bezocht. En van waar zij een boodschap van licht heeft meegebracht."

Hij richt zich nu tot zijn vertrouwelingen en hij zegt: "Ik heb van jullie gehouden zoals jullie van mij hielden. Ik keer nu terug naar Aton mijn Vader. Mijn werk hier in het land van Egypte is ten einde, mijn hart heeft vrede gevonden want Aton mijn Vader is tevreden."

*"Ik heb Aton gezien" staat voor: hij is tot bewustzijn gekomen op zijn goddelijke niveau.

De bron van deze woorden is mij nog niet duidelijk, maar bij de vraag of Achnaton en Mozes dezelfde zijn, vind ik het een bijzondere nalatenschap...

Labels:

0 Comments:

Een reactie plaatsen

Links to this post:

Een koppeling maken

<< Home