Verdere gedachten over universum

Ik móest nog even voortborduren op mijn vorige post, waarin het universum een beetje inzichtelijk gemaakt wordt door het te projecteren op een tweedimensionaal vlak (jouw beeldscherm). Onderstaande modellen diepen alles nog wat meer uit.

Als wij met een telescoop de ruimte inturen, reizen we terug in de tijd (omdat licht tijd nodig heeft ons oog te bereiken) en zien we sterren zoals die er jaren terug uitzagen. In die tijd was het universum kleiner. Ons blikveld volgt dus een spiraal (zoals in het linker model te zien is): elke lichtjaar terug in de tijd brengt ons verder de ruimte in maar ook dichter bij de oerknal die in dit model in het centrum staat.

We zullen de oerknal nooit kunnen zien, omdat het universum de eerste duizenden jaren ondoorzichtig was.

In een zeer pril stadium van ons universum, vlak na de oerknal, dijde het universum ongelofelijk veel sneller uit. Dit duurde niet langer dan een fractie van een seconde, terwijl de hoeveelheid ruimte extreem toenam, ons bevattingsvermogen ver overschrijdend. Het overgrote deel van de cirkel wordt daar dus mee in beslag genomen, zoals in het rechter model te zien is.

In tijd kunnen we de oerknal wel zeer dicht naderen, maar in ruimte is de toenadering verwaarloosbaar klein (het getekende model overdrijft de buitenste lagen sterk). De baan die de meest verre lichtstraal aflegt naar ons oog, 13,75 miljard lichtjaar, is dus maar heel klein in vergelijking met de omvang van het universum zoals die op dit moment is.

Probleem is dat we het universum zoals die op dit moment is (de buitenste cirkel) nooit kunnen aanschouwen. We zullen altijd terug in de tijd kijken als we de ruimte in staren, omdat licht nu eenmaal met een slakkegangetje ons oog bereikt.

Maar wat als er deeltjes bestaan die zich met oneindige snelheid voortbewegen? Dan zouden we met behulp van die deeltjes de sterren kunnen zien zoals ze op dit moment zijn en niet zoals ze er jaren geleden uitzagen. In dat geval zouden we informatie kunnen ontvangen van elk gebied in het huidige universum, van elk gebied op de buitenste cirkel van het rechter model.

Maar dat lijkt onmogelijk. Hoe kan informatie verstuurd worden via deeltjes die zich oneindig snel voortbewegen? Informatie is een reeks van informatie-eenheden, bijvoorbeeld bits, die elk van elkaar gescheiden zijn door een stukje tijd. Deeltjes met oneindige snelheid herbergen geen tijd om informatie op te slaan. Licht heeft bijvoorbeeld een frequentie, deeltjes met oneindige snelheid hebben dat niet.

Maar misschien is dit een beperkte visie hoe informatie wordt uitgewisseld. Als informatie-uitwisseling met oneindige snelheid wel mogelijk is, is er geen sprake van interactie, maar kunnen de interacterende deeltjes beter als één beschouwd worden. In de kwantumfysica komen zulke coherente toestanden voor, in laboratoria kan men twee deeltjes in bepaalde omstandigheden als één deeltje laten functioneren.

Mochten we ooit in staat zijn om een ruimteschip in een coherente kwantumstaat met zijn reisdoel te brengen, dan kunnen we van hot naar her reizen en niet langer meer kostbare tijd verdoen met de reis ernaartoe. Het werkelijke universum, dat afschrikwekkend veel groter is dan het schijnbare universum dat we door onze telescopen zien, ligt dan eindelijk voor ons open.

3 Comments

 1. Wat explodeerde er? Dat weet niemand.
  Waar kwam de materie vandaan? Van de energie.
  Waar kwam de energie vandaan? Dat weet niemand.
  Ruimte & tijd vormen een eenheid. Waarom zou ruimtetijd en materie apart van elkaar moeten ontstaan?
  Waarom is fusie binnen sterren een kip en ei verhaal? Sterren kunnen ontstaan door waterstof, rotsachtige planeten kunnen later ontstaan uit resten van geëxplodeerde sterren.
  Elementen voorbij ijzer zijn ontstaan door supernovae, extreem exploderende sterren.
  Ontstaansgeschiedenis bevat chaos en dus geen geordende omloopbanen sterren, planeten en manen.
  Chaos (ontstaan door kwantumfluctuaties) is voldoende om uiteenlopende omloopbanen te creëren.
  Big bang heeft helemaal niets van doen met evolutie, dat zijn twee volledig verschillende theorieën betreffende heel andere processen.

 2. Beste Shem,

  Het is altijd interessanter om een algemeen aanvaarde theorie te verwerpen dan om hem te omarmen.

  Toch zijn je argumenten tegen de Big Bang niet steekhoudend.

  Wat explodeerde er?
  De moeilijkst te beantwoorden vraag. De Big Bang verklaart alles tot aan de Big Bang, maar geeft (nog) geen uitsluitsel over de oorzaak of over het medium waaruit de Big Bang ontstond.
  Waar kwam de materie / energie vandaan?
  Materie is energie. De totale hoeveelheid energie van het universum lijkt echter nul te zijn. Je kunt zeggen dat de Big Bang (0) -1 en +1 heeft doen ontstaan.
  Ruimte, tijd en materie zouden op hetzelfde moment moeten ontstaan?
  Elk van de drie zijn noodzakelijk om elk van de drie te kunnen ervaren. Zonder materie geen ruimte of tijd, zonder ruimte geen materie of tijd, zonder tijd geen materie of ruimte. Je kunt de Big Bang omschrijven als het plotseling doen ontstaan van ruimte en tijd waarbij energie ontstond. De Big Bang verklaart zoals gezegd niet waarom dat gebeurde, maar beschrijft de gebeurtenis.
  De Big Bang produceerde waterstof en helium, waar komen de andere elementen vandaan?
  Die zijn ontstaan in sterren, tot aan het element ijzer. Alle zwaardere elementen zijn ontstaan in exploderende sterren (supernovae). De gevonden hoeveelheden corresponderen goed met deze verklaringen.
  Waarom zitten we dan met een kip en ei verhaal?
  Waarom draaien sommige sterrenstelsels, sterren, planeten en sommige manen de andere kant op?
  De Big Bang was een zeer gelijkmatige “explosie” en hoewel er hypothesen zijn geweest die stelden dat het universum als geheel draait, is dat nooit aangetoond en wordt het zelfs theoretisch onmogelijk beschouwd. De Big Bang was niet perfect gelijkmatig, anders had de zwaartekracht nooit grip gekregen en waren er nooit samenklonteringen ontstaan. In het chaotische patroon van wervelingen die toen ontstond draaide sommige klonteringen de ene kant, sommige klonteringen de andere kant op. Dat geldt voor sterrenstelsels. Binnen een planetenstelsel kunnen planeten tegendraads rond de ster draaien omdat ze op een later moment zijn ingevangen. Er blijken namelijk zeer veel zwervende planeten in het universum te bestaan (die ooit zijn weggeslingerd uit hun oorspronkelijke baan) en die kunnen dus af en toe worden ingevangen binnen een planetenstelsel.
  Big Bang de basis van evolutie? Ik dacht het niet! Die twee hebben niets met elkaar te maken. Evolutie beschrijft de ontwikkeling van leven op basis van variatie en selectie. Het heeft ook niet met een beregende steen (?) te maken.

  Ik begrijp uit de reactie dat je een creationist bent of gelooft dat er een god moet zijn die het universum en het leven moet hebben gemaakt. Dan heb ik de volgende vraag voor je: als je vindt dat het universum een verklaring nodig heeft om zijn ontstaan te verklaren, waarom heeft God die verklaring dan niet nodig?

 3. Big Bang vragen:
  – Wat explodeerde er?
  – Waar kwam de materie vandaan?
  -Waar kwam de energie vandaan om de materie te laten exploderen?
  – Ruimte tijd en materie zouden op hetzelfde moment moeten onstaan, hoe verklaart de BB -theorie dat?
  – Volgens de BB-theorie zou Waterstof en een beetje Helium produceren, waar komt de rest van het Periodiek Systeem der Elementen vandaan?
  – Uit fusion in de sterren? Dan zitten we met een “kip en ei” verhaal
  – En middels fusion kom je niet voorbij Ijzer, toch bestaat Ijzer
  – Waarom draaien sommige sterrenstelsels, sterren planeten en zelfs sommige manen de andere kant op? Kan niet volgens de wet van Angulare Momentum. ( een explosie zou alles dezelfde kant op hebben laten draaien)
  BB is de basis van Evolutie, weet je wel , dat sprookje dat ieder levend wezen , plant en dier en mens als voorouder een steen heeft, waarop het regende.
  Maar de BB -theorie is een slechte hypothese, die onoverkomelijke bezwaren heeft, ik heb er hierboven een paar voor je weergegeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *