Toch afspraak Rick Nieman en Wilders?

WNL zond afgelopen zondag 12 februari 2017 een kritiekloos interview van Rick Nieman met Geert Wilders uit. “Zonder afspraken vooraf”, werd vooraf sterk benadrukt. De opzet impliceert echter toch een overeenstemming.

WaarRick Nieman - Geert Wildersom zou het niet hebben van afspraken zo benadrukt moeten worden? In een normaal interview is dat niet nodig. Omdat de opzet van het interview, volkomen kritiekloos, de nodige vragen en argwaan zou oproepen. Daarom dekte Nieman zich van tevoren in. Wilders scheen voorbereid op deze opmerking van Nieman, want hij had zijn antwoord iets te duidelijk klaarliggen: “Als je door Nieman wordt geïnterviewd, zul je geen afspraken kúnnen maken.”

Je kunt overeenstemming hebben over de aard van een interview zonder afspraken te maken. Als je weet dat Wilders kritische interviews ontwijkt, kun je hem een kritiekloos interview aanbieden. Dan is er geen afspraak, maar wel een overeenstemming.

Michael

About Michael

Op zoek naar de ultieme waarheid die niet gevonden gaat worden.

Geef een reactie