Wanneer je mystiek in het alledaagse vindt, kun je glimlachen om visioenen

woensdag, april 02, 2008

Is Mohammed de profeet van/voor barbaren?

Als je bedenkt dat God en Allah één en dezelfde zijn.
En je aanneemt dat Jezus een profeet is maar dat ook Mohammed dat is, dan is er volgens mij maar 1 conclusie: niet Jezus óf Mohammed sprak het woord van God, maar beiden deden dat (net als Krishna, Boeddha, Mozes en anderen).

De uitspraken van de profeten dienen dan ook te worden gezien in hun tijd.

Jezus sprak over liefde. In de tijd van Jezus waren vele mensen die geestelijk ziek en geestelijk dood waren. Jezus genas hen en hergaf hun het leven door de kracht en liefde van God te verkondigen.

Mohammed leefde echter in een andere tijd en een ander land en daarom met een andere boodschap (uit: De Nieuwe Tuin van Hooshmand Fathea'zam):

Er is een land dat Arabië heet. Het bestaat voor het grootste deel uit woestijn met heel weinig water en een heet, ongunstig klimaat. In dit moeilijke land leefden destijds wilde stammen die altijd met elkaar in oorlog waren. Ze waren zo wild en onwetend, dat zij het gewoon vonden hun eigen dochters levend te begraven, alleen maar omdat het meisjes waren; en vrouwen waren in die dagen niet meer dan slaven.
Maar hoe wreed deze mensen dan ook mochten zijn, toch waren ook zij Gods kinderen moesten worden opgevoed. Daarom werd Mohammed daar geboren.

Mohammed was een eenvoudig mens. Hij had de leiding van een karavaan, die met kamelen vrachten en goederen van Arabië naar andere landen bracht om te verkopen. (...)
Eens, toen Mohammed op een heuveltop aan het bidden was, ontving hij een inspiratie van God. Hij had geen enkele school bezocht; hij kon zelfs zijn eigen naam niet schrijven, maar vanaf dit ogenblik werden de verzen van de heilige Koran door hem geopenbaard. Sindsdien was Mohammed niet langer een karavaangeleider; hij was de boodschapper van God. Hij ging met zijn boodschap naar de mensen toe.

Eerst luisterde niemand naar hem. Toen hij erop aandrong dat zij zouden ophouden de door hen opgerichte afgodsbeelden te aanbidden en in de ene ware God geloven, kwam het volk van Arabië tegen hem in opstand. Zij maakten hem uit voor een kranzinnige. Zij noemden hem spottend een armzalige dichter. Maar Mohammed bleef verkondigen; "ik ben de boodschapper van God. Ik ben gekomen om u te redden en u op het pad der waarheid te leiden.".

Dat was teveel voor het trotse volk van Arabié. In het begin hadden zij Mohammed getolereerd; daarna hadden zij hem en zijn volgelingen vervolgd, maar na dertien lange jaren van lijden, riep Mohammed hen nog steeds op om zich tot de ene meedogende God te keren en zijn geboden na te komen. Waarom zouden zij hun eigen goden opzij zetten? Zo was hun gedachtengang. Bovendien hadden zij het veel te druk met hun voortdurende oorlogen. Zij hadden geen geduld meer met Mohammed. Daarom besloten zij hem en zijn handvol aanhangers te doden.

Maar de zending van Mohammed was nog niet vervuld. Hij moest nog andere wetten geven aan de mensen van zijn tijd. Hij verliet zijn geboorteplaats Mekka en ging naar een andere stad die nu Medina heet.
De vijanden van de zaak Gods brachten grote legers bijeen om Mohammed en zijn groep volgelingen te doden. Mohammed moest de Zaak van God en degenen die in God waren gaan geloven, beschermen - daarom stond hij zijn volgelingen toe te vechten tegen de barbaren die hen wilden vernietigen. Zodoende stelden in die dagen de legers van Licht en Duisternis zich tegenover elkaar op.

Mohammed was een goddelijke schaapsherder. Hij moest zijn onschuldige kudde beschermen tegen de aanvallen van wilde wolven. In het begin hadden Mohammed en zijn volgelingen het moeilijk. Velen van hen werden gedood. Toen zij zich verdedigden tegen de hevige aanvallen van hun vijanden. Maar Mohammed verzekerde hun steeds, dat de Zaak van God altijd had overwonnen en altijd zou blijven overwinnen. Toen de Mohammedanen, zijn volgelingen, omringd waren door een machtige vijand, voorspelde Mohammed dat weldra machtige rijken voor hun ogen zouden verbrokkelen; zelf waren zij namelijk levend door de geest van God, terwijl de anderen geestelijk dood waren.

Dit is ook zo gebeurd. (..) De boodschap van God veranderde ook het leven van miljoenen andere mensen, doordat de leer van de Islam zich verspreidde van India tot Spanje. Gedurende de tijd van gouden beschaving van de Islam, werden veel verschillende volken in één grote broederschap verenigd. Zij zonden hun dagelijkse gebeden op tot de ene God, de Meedogende, de Genadige. Zij reciteerden de heilige Koran, die een leven van deugd en onderwerping aan de wil van de Almachtige voorschrijft. Zelfs nu nog bidden miljoenen mensen over de hele wereld hetzelfde gebed en lezen hetzelfde heilige Boek. (...)

Is Mohammed nu een barbaar? Of predikte hij in zijn tijd dezelfde waarheid en boodschap als Jezus, van wie niemand een vergelijking wil maken met een barbaar?

Volgens mij laat het wel zien dat alle geschreven woorden, uit naam van God, gelezen moeten worden in hun tijd in de geschiedenis en dat de woorden niet een-op-een kunnen worden overgenomen in onze tijd. De vraag is alleen: realiseren gelovigen dit?

Labels: ,

1 Comments:

Anonymous Roen said...

Mmm, dit wist ik niet. Dank voor je informatie, toch goed om te weten!

10:08 PM

 

Een reactie plaatsen

Links to this post:

Een koppeling maken

<< Home